Kennisdag Circulaire Speelruimte - kennismarkt

Deelnametarief

• Als bedrijf dat product of dienst komt pitchen op de kennismarkt:
€ 300,- per bedrijf
- beperkt ruimte, motivatie verplicht
- tarief geldt voor 1 medewerker, extra medewerkers betalen het tarief van € 200,- per persoon (= deelnemer werkzaam bij overige instanties/ZZP-er/bedrijf)

Circulaire speelmarkt

De deelnemende bedrijven informeren u over hun circulaire producten en diensten. Zij zijn aanwezig in de plenaire ruimte en draaien met hun visie op circulariteit binnen de speelwereld mee in de sessies.

De lijst wordt regelmatig geüpdatet.

BTL
BOAS Speeltoestellen
Zandbakken in de openbare ruimte zijn vaak een precair onderwerp i.v.m. hygiëne en vervuiling. Om die reden kiest een beheerder er vaak voor om het zand met een bepaalde frequentie te verversen.
Al ruim 20 jaar biedt BOAS gemeenten een goed alternatief voor het verversen van speelzand door het zand wat aanwezig is op speellocaties en sportlocaties te reinigen. Ons procedé is door het TUV SUD onderzocht en gecertificeerd. Wij vinden dat dit een goed circulair alternatief is voor gemeente ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van zandspeelplaatsen. Met deze methode wordt de grondstof zand zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk in de keten gehouden. Wij noemen dat circulair terreinbeheer. Het machinaal reinigen van zand op locatie heeft vele malen minder CO2 uitstoot en is tevens stukken goedkoper.
De Twee Heren
Donkergroen
Kinderen vinden het heerlijk zelf dingen te creëren en te ontdekken. Daarom creëren wij met Donkergroen een groene speelplek voor kinderen waar ze zichzelf kunnen zijn. Deze natuurlijke speelomgeving stimuleert spelenderwijs de cognitieve, motorische, sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling. De kinderen worden uitgedaagd om zelf te gaan bewegen en spelen. Hun fantasie wordt geprikkeld en hun zelfkennis wordt getest. Een waterspeelplek, een wilgenhutje, fietscircuit of een insectenhotel. Het zijn zomaar een paar ingrediënten waarmee Donkergroen een standaard speelterrein omtovert tot een groene natuurlijke speelomgeving.
Wij ontwerpen natuurlijke speelomgevingen vanuit de circulaire gedachte, het is verstandig om kinderen van jongs af aan al te leren over de natuur. Belangrijk, want kinderen zijn de toekomst. We kijken wat we kunnen hergebruiken op een andere manier. Oude pleintegels worden bijvoorbeeld hergebruikt om een mooi buitenlokaal van te maken.
Ontwerp, realisatie en beheer van circulaire speelomgevingen vergt een hele andere aanpak. Het bijzondere is dat wij als ontwerper een andere rol in het proces krijgen. Bovendien maakt circulair denken ons eindeloos creatief. De materialen die anders weggegooid zouden worden, worden nu hergebruikt voor unieke speelomgevingen. Op deze manier ontstaan er uitdagende, circulaire speelomgevingen met een afwisseling van natuur en gerecyclede speelelementen. Kinderen kunnen hier weer vrij ontdekken en naar hartenlust spelen op een plaats die aansluit bij hun eigen speelbehoeften. En het onderhoud van deze terreinen? Dit essentiële onderdeel van speelomgevingen doen we eveneens zo circulair mogelijk maar met uitgekiende werkwijzen, zodat speelwaarden zoveel mogelijk behouden blijven.
Eelco Koppelaar
eXterum
GKB realisatie
Welke uitdagingen uw buitenruimte ook heeft, wij geloven dat het kan. Geloof in nieuwe mogelijkheden, innovatie, recyclen, circulariteit en zo jong mogelijk in aanraking komen met de natuur zijn enkele van onze speerpunten.
Afval
Hergebruik van windmolenwieken in samenwerking met Superuse; speeltuinen en meubilair gerealiseerd van recyclede windmolenwieken.
Circulair
Hout wat vrijkomt in bij onze opdrachten wordt onder andere toegepast in het thema “natuurlijk spelen“.
De Groene school
Op jonge leeftijd kennismaken met de natuur. Ontzorgen van het onderwijs en kinderopvang. Kennis delen van planvorming tot realisatie bij aanleg van groene schoolpleinen.
IJslander
Al sinds 1996 bouwt IJslander aan de toekomst. We leren kinderen en jongeren om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. We laten volwassenen zien dat spelen nog altijd leuk is. En ouderen dagen we uit om fit en vitaal te blijven. Dat doen we met onze duurzame, onderhoudsvriendelijke en 100% herbruikbare sport- en speeltoestellen.
IJslander biedt daarom ook Click & Play: een flexibele, kostenbesparende en duurzame oplossing om een speel- of sportplek mee te laten groeien met de demografische ontwikkeling van de buurt. Click & Play is een geavanceerd kliksysteem gebaseerd op 'building blocks'. Hiermee kunt u speel- en sportplaatsen flexibel inrichten. Is de buurt de speeltoestellen ontgroeid? Dan ruilen we ze gewoon voor andere toestellen, zonder dat de ondergrond aangepast hoeft te worden. Kies, Klik, Klaar! De gebruikte toestellen kunt u zelf op een andere plek zetten of aan ons terug leveren. Dan zorgen wij ervoor dat uw toestel voor iemand anders weer van toegevoegde waarde is. Zo streven wij naar een circulaire economie. Doet u mee?
Keurmerkinstituut
KOMPAN
Krinkels
OBB speelruimtespecialisten
Omgeefmij HAND-MADE
SICURO
Wij proberen binnen onze mogelijkheden zo circulair mogelijk te werken. Bij SICURO zit dat nog voornamelijk in het circulair afvoeren van onze afvalstoffen, het beperken van afval en het hergebruiken van nog goede (onderdelen uit) oude aanwezige toestellen. Vanwege de langere levensduur werkt SICURO zoveel mogelijk met Robina hardhout. Het spintvrij geschuurde Robiniahout dat bij ons bewerkt en verwerkt wordt heeft een duurzaamheidsklasse I. Dit betekent dat het hout ondanks weersinvloeden een levensduur heeft van ca. 20 tot 25 jaar, zelfs op de grens van het maaiveld.
Speelruimte
Van den Berk Boomkwekerijen
Bomen zijn onmisbare elementen in de leefomgeving en zijn zeker in speelgebieden van grote waarde. Behalve de bekende ruimtelijke kwaliteiten en milieuwaarden, bieden bomen ook speelmogelijkheden en doen een beroep op de creativiteit van kinderen.
Sommige bomen bieden met hun vruchten, bladeren of twijgen knutselmogelijkheden. In de herfst kunnen werkstukken worden gemaakt van bijvoorbeeld kastanjes en dennenappels, nadat de kinderen deze eerst buiten hebben geraapt. Ook met takken is veel te doen, denk bijvoorbeeld aan het versieren van de bekende paastak. Door vruchten en snoeihout van bomen te gebruiken voor de ontwikkeling van de creativiteit wordt dit materiaal nuttig gebruikt en het milieu niet belast.
Bomen laten kinderen ook kennis maken met de natuur en vormen goede 'kapstokken' voor educatie. Zo laten bepaalde boomsoorten zich vanuit zaad of stek eenvoudig vermeerderen. Daarmee kunnen kinderen een eigen boompje opkweken en kunnen ze veel leren over hoe gewassen groeien. Weer andere soorten hebben vruchten die je kunt eten of waar je sap van kunt maken. Veel bomen zijn ook voedselleverancier voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Wanneer de juiste soorten worden gekozen bieden bomen enorm veel mogelijkheden en zijn ze van grote toegevoegde waarde op circulaire speelplaatsen.
Van den Berk Boomkwekerijen heeft ter inspiratie een magazine met een aantal geschikte soorten met hun mogelijkheden uitgegeven.
Yalp

Contact

Marc de WinterPlatform Openbare Ruimte

Voor vragen over deelname met uw bedrijf aan de kennismarkt kunt u bij mij terecht. Samen kijken we naar de beste mogelijkheden om u te presenteren.

 • Default
 • Default
 • Default
 • Default
 • Default
 • Platform Openbare Ruimte, kennis en innovatie voor overheid en markt.

  Default
 • Platform Openbare Ruimte, kennis en innovatie voor overheid en markt.

  Default