Kennisdag Circulaire Speelruimte - werksessies

Deelnametarieven

• Als deelnemer werkzaam bij een (semi)overheid:
€ 100,- per persoon
- registreer met e-mailadres bij een overheid
• Als deelnemer werkzaam bij overige instanties/ZZP-er/bedrijf:
€ 200,- per persoon
- beperkt ruimte, motivatie verplicht

De werksessies worden 2 keer gehouden, om 10:30 uur en om 13:00 uur. Iedereen kan twee werksessies bezoeken. Tijdens het inschrijven geeft u 3 voorkeuren voor werksessies op, we streven ernaar iedereen bij de werksessies van hun voorkeur te plaatsen.

 1. Veiligheid en Attractiebesluit (Keurmerk Instituut)
 2. Ontwerpen met afval (Superuse)
 3. Grondstoffenmanagement (Insert)
 4. Organisatie en beleid (Gemeente Apeldoorn)
 5. Realisatie en beheer (Donker Groen)
 6. Denk eens als een zebra (In Gesprek)
 7. Ruimte maken voor initiatief (In Gesprek)
 8. Groen en natuur (Hogeschool Aeres)
 9. Total cost of ownership (Kompan)

1. Veiligheid en Attractiebesluit

Jos Smit
Docent Keurmerkinstituut

Deze workshop gaat over de veiligheidsaspecten van speelruimte. Waar moet je op letten bij het zelf bouwen van speelplekken en speeltoestellen met materialen. Wanneer is certificering nodig en hoe gaat dat in zijn werk.

Vanaf 2001 keurt Jos speeltoestellen, waterglijbanen, indoor speelhallen, trampolinehallen en skatebanen. Dat maakt dat hij in de opleidingen veel vanuit de praktijk kan vertellen: geen droge opsomming van wetten, normen en regeltjes, maar veel voorbeelden uit de praktijk.

2. Ontwerpen met 'afval'

Césare Peeren
Oprichter Superuse Studios

Superuse Studios is pionier op het gebied van oogsten en ontwerpen met hergebruikte materialen. Al sinds 1997 hebben ze gekozen om in hun projecten te werken met afval materialen uit de bouw en andere industrieën. Al in 2003 ontwierpen zij een speeltuin van 5 windmolenwieken. Nu worden er jaarlijks in Nederland 200 windmolenwieken weggegooid, genoeg voor 40 speeltuinen. Dit materiaal heeft bewezen tot fantasierijke, zeer sterke en budgettair concurrerende volledig circulaire speeltuinen te kunnen worden gemaakt.

Deze workshop gaat over hoe je bij het ontwerpen uitgaat van de bestaande situatie, bestaande afval materialen en hoe dat tot enorme meerwaarde kan leiden; ecologisch, functioneel en esthetisch bij een gelijk budget maar met een marginale milieu impact.

3. Grondstoffenmanagement

Peter Kreukniet
Coördinator Insert

Grondstoffen raken op. De druk wordt groter qua grondstoffen. En dat vormt een probleem voor de bouwsector, want u kunt dan geen materialen meer krijgen. Denk niet dat het zo'n vaart niet zal lopen, want niets is minder waar. U heeft mede de sleutel om het tij te keren en er nu een bijdrage aan te leveren. Besef dat we in 2050 volledig circulair moeten zijn en de overheid al in 2023 100% circulair moet aanbesteden. Hoe u dat aanpakt? Het begint allemaal met het stellen van een circulaire ambitie. Breng materialen in kaart, begin op tijd, maak het concreet, hergebruik binnen de eigen organisatie, zoek samenwerking (keten) en maakt circulariteit onderdeel van de aanbesteding. Op die manier kan iedereen een belangrijke bijdrage leveren. Insert is een platform dat hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken en materialen uit de buitenruimte stimuleert en waar kennisdeling plaatsvindt. De markt is nog steeds erg traditioneel. Haak snel aan, voordat anderen die positie overnemen!

4. Organisatie en beleid

Elske Oost-Mulder en Sander Lubberhuizen
Mede-oprichter OBB Ingenieursbureau en Projectleider Gemeente Apeldoorn

In deze workshop ga je aan de slag met wat circulariteit voor jou (en je werkzaamheden) is. Maar vooral ook wat jij nu al kan doen om een circulairdere invulling te geven aan je werk zonder afhankelijk te zijn van anderen. Immers, je wil er wel mee aan de slag, maar hoe begin je daar dan aan? Iemand moet toch zeggen hoe je dat moet doen, toch?

Gemeentelijke organisaties zijn verzuild als het gaat over inrichting van de openbare ruimte. Er is beleid, ontwerp, uitvoering en beheer. We zijn gewend sectoraal te denken werken en begroten. Maar circulariteit gaat over procesfasen en sectoren heen. Iedereen kijkt naar en wacht op elkaar en denkt misschien wel alleen kan ik niets doen. Dan wringt overal de schoen. Wij zeggen begin gewoon. Dus kan jij zeggen ik wil wel beginnen, maar ik weet niet waar te beginnen. Dan is deze workshop een must! Misschien ben jij straks wel de grondlegger, inspirator, de vonk die zorgt voor een exponentiele groei aan circulaire initiatieven. Ons motto daarbij is "beginnen en prutsen"

5. Realisatie en beheer

Gerbert van den Dikkenberg
Afdelingscoördinator Ontwerp & Advies Donkergroen

Heeeelp! Circulaire speelomgevingen, maar hoe ga ik die realiseren? En hoe zorg ik dat het goed beheerd wordt en toekomstbestendig is?

In de workshop 'Realisatie en Beheer van circulaire speelomgevingen' nemen we u o.a. mee in de wereld van het creatieve beheer, niet gestuurd op frequenties, maar gestuurd op speelwaarde.

Laat de standaard beeldmeetlatten maar thuis en neem het kind in uzelf mee naar de workshop om te ontdekken hoe we het beheer van speelomgevingen kunnen vormgeven.

Circulair denken maakt eindeloos creatief, dat gaan we ervaren tijdens deze workshop!

6 + 7. Creatief ruimte maken voor circulariteit

Ben Nitrauw en Jan Aalbers
Buro In Gesprek

 • 6. Om 10:30u > Workshop 'Denk eens als een zebra'

In deze interactieve workshop ga je met inzet van al je zintuigen merken dat je creatief kunt (leren) denken – maar dat je daar er wel wat voor moet doen! Je gaat op een speelse manier aan de slag met een unieke methode voor creatief denken en problemen oplossen: THINK LIKE A ZEBRA.

Herken je eigen denkpatronen en leer van de zebra, de hagedis, de hond – en zo'n 50 andere dierencoaches! – hoe je tot nieuwe perspectieven, invalshoeken, ideeën en oplossingen kunt komen die je niet eerder had gezien.

Je begint met een uitvinding die je mag doen. Je leert vervolgens hoe ons brein werkt en hoe we creatief denken kunnen stimuleren. Daarna ga je in kleine groepjes aan de slag om voor een concreet probleem rond het thema 'circulaire speelruimte' zoveel mogelijk ideeën en oplossingen te vinden. Een flitsende, frisse en verrassende workshop.

 • 7. Om 13:00u > Workshop 'Ruimte maken voor initiatief'

Je herkent het vast: een inwoner komt met een mooi en duurzaam plan, je wilt er best aan meewerken, maar… er zijn regels die je tegenhouden. Je voelt je aan handen en voeten gebonden, en dat levert een hoop frustratie op. Niet alleen bij de inwoner, maar ook bij jou als ambtenaar.

Hoe kan het anders? In deze workshop kijken we voor de verandering eens kritisch naar de regels. Hoe dwingend zijn die? En zit er rek?

We gaan kijken waar en hoe we initiatieven toch mogelijk kunnen maken door de rek binnen of rond de regels op te zoeken. We bezien de beren op de weg: hoe groot is de kans dat ze opduiken, en hoe erg is dat?

De workshop is een aanrader voor iedereen die met initiatieven van bewoners te maken heeft en nog-net-niet burgerlijk ongehoorzaam wil zijn….

8. Groen en natuur

Dinand Ekkel
Lector Groene en Vitale Stad

Het lectoraat Groene en vitale stad doet onderzoek naar de relatie tussen de groene leefomgeving en de gezondheid en het welbevinden van mensen. In deze workshop staat het spelen zelf centraal. Waarom is spelen zo belangrijk voor kinderen, uit welke elementen bestaat spelgedrag en wat betekent dit voor de inrichting van de speelplaats? In het bijzonder wordt ingegaan op het gebruik van natuurlijke materialen en natuurlijke speelplaatsen.

9. Total cost of ownership

Sjoerd van Rossem
Directeur Kompan BeNeLux

Deze workshop gaat in op de economische kant van de speelruimte. Financiering en Assetmanagement. Gedurende 1,5 uur zal ik proberen om aan de hand van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk een dialoog op te zetten en praktische handvatten te geven om op een andere manier te kijken naar het inrichten van de buitenruimte qua speelomgevingen wat tot een hogere duurzaamheid kan leiden. Er wordt ingegaan op de vragen:

 • Total Cost of Ownership en speelomgevingen, in andere woorden wat zijn alle kosten waar je naar kunt kijken bij de inrichting van een speelomgeving?
 • Kun je ondanks dat het bedrijfsleven de grootste vervuilers lijken te zijn het rendementsgerichte denken vanuit het bedrijfsleven ook gebruiken om de wereld duurzamer te maken?
 • Kun je de impact op het milieu of op de zorg (als kinderen bijvoorbeeld te weinig bewegen) ook als kosten meenemen?
 • In welk gedeelte van de gehele keten is de meeste winst te behalen als we kijken naar duurzaamheid en circulariteit bij het inrichten van speelomgevingen?

Contact

Johan OostOBB Speelruimtespecialisten

Voor alle vragen over het inhoudelijke deel van het programma, zoals de plenaire sessie en de werksessies, kunt u bij mij terecht.

 • Default
 • Default
 • Default
 • Default
 • Default
 • Platform Openbare Ruimte, kennis en innovatie voor overheid en markt.

  Default
 • Platform Openbare Ruimte, kennis en innovatie voor overheid en markt.

  Default